Innvandrere underforbruker psykiske helsetjenester

Innvandrere underforbruker psykiske helsetjenester

Publisert: 15. februar 2011

Ikke-vestlige innvandrere bruker psykiatrisk poliklinikk oftere enn norskfødte. Men de har et underforbruk av psykiske helsetjenester sett i sammenheng med antatt symptombelastning.

Ill.foto: Innvandrer2
FUNN: Flere undersøkelser avdekker en dårligere psykisk helse hos mennesker med minoritetsbakgrunn. Ill.foto: www.colourbox.no
FUNN: Flere undersøkelser avd...

Mer om

behandling.i.psykisk.helsearbeid vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen