Ambulante akutteam - helhet, rask hjelp og brukerinvolvering

Ambulante akutteam - helhet, rask hjelp og brukerinvolvering

Publisert: 12. april 2012

Planen var at alle landets distriktspsykiatriske sentre (DPS) innen 2008 skulle opprette ambulante akutteam. En studie viser at målet ikke ble nådd.

2883506 team
PÅ VEI INN? Ambulante akutteam er et relativ nytt tilbud i Norge.
PÅ VEI INN? Ambulante akuttea...
Ambulante akutteam -mål
  • Tilstrebe å ha døgnåpent syv dager i uka
  • Vurdere alle potensielle innleggelser til døgnplass i psykiatrisk avdeling (portvakt)
  • Ha rask reaksjon
  • Ha høy grad av tilgjengelighet
  • Ha høy tverrfaglig kompetanse 
  • Kunne besøke pasienten inntil fire ganger daglig
  • Tilby hjemmebehandling i samarbeid med pasient, pårørende og andre helsetjenester
  • Være et reelt og troverdig alternativ til innleggelse
  • Jobbe med pasienten inntil akuttfasen er over og denne kan overføres til annen relevant tjeneste, oftest innen fire til seks uker
  • Muliggjøre tidlig utskriving

Mer om

brukermedvirkning lavterskeltilbud oppsøkende.team evalueringer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen