En annen profesjonalitet

En annen profesjonalitet

Publisert: 04. august 2011.   Endret: 26. april 2016

Hjelp i folks nærmiljø bidrar til en mer åpen forståelse av psykisk krise og hva innholdet i hjelpen skal være, viser forskning fra ambulante akutteam.

Hjemmemiljø

Hjemmet som kontekst gir grunnlag for en annen forståelse og en annen type hjelp enn i institusjon.

Hjemmet som kontekst gir grun...
Ambulante akutteam

Det er de senere år etablert mer enn 50 akutteam i voksenpsykiatrien i Norge. Foreløpige evalueringer av eksisterende akutteam viser stor variasjon i størrelse, organisasjon, arbeidsmåte, effekt og innhold.

Alle DPS, evt. i samarbeid med andre, skal opprette ambulant akutteam innen 2013. En veileder er under arbeid og vil beskrive nye krav til innhold og organisering.

Forskning ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Du kan lese mer om forskningsmiljøet som står bak den vitenskapelige artikkelen som er omtalt her på temasiden om Høgskolen i Sørøst-Norge på napha.no.

Senter for psykisk helse og rus er et forskningssenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge som ønsker å bidra til styrking og utvikling av den nasjonale og internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus med særlig vekt på fem områder:

  • Personers erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper
  • Person- og kontekstsentrerte tilnærminger og nettverksperspektiv
  • Familie og nettverksperspektiv
  • Helsetjenesteorganisering, utøvelse og effektivitet
  • Aksjonsrettet forskning, særlig brukerinvolvert forskning og handlingsorientert forskningssamarbeid i klinisk praksis

Mer om

lavterskeltilbud behandling.i.psykisk.helsearbeid høgskolen.i.buskerud.og.vestfold faglitteratur

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen