Flyndra AS - en arbeidsmarkedsbedrift

Flyndra AS - en arbeidsmarkedsbedrift

Publisert: 27. september 2011.   Endret: 29. januar 2024

Denne allsidige bedriften i Inderøy kommune er tiltaksarrangør for NAV, kommunen og videregående skoler. Flyndra ble stiftet august 2003 og har for tiden 90 ansatte i produksjon, veiledning og ledelse.

flyndra

Bedriften er anerkjent i lokalmiljøet. Det kan være et kriterium for vellykket tilrettelagt arbeid. (Bilde: Flyndra AS)

Bedriften er anerkjent i loka...
Tiltaksplasser - ulike typer

VTA – varig tilrettelagte arbeidsplasser. Tilbys personer som har eller ventes å få varig uføretrygd med behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging.

AE – arbeidstakere på enkeltvedtak. På oppdrag for Inderøy kommune tilbys ulike tilbud om tilrettelagt arbeid og aktivisering med tett oppfølging i et trygt og inkluderende arbeidsmiljø; blant annet på Inderøy Arbeidssentral.

Arbeidspraksis for elever. Samarbeidsavtale med Inderøy Videregående skole og Mære Landbruksskole. Målet er å gi elever som snart er aktuelle søkere til Flyndra eller tilsvarende bedrifter en arbeidspraksis og kompetanse som forbereder overgangen fra skole til arbeidslivet.

AUP – arbeidsutprøving. Et tilbud om praksisplass for personer som ønsker en avklaring av sin arbeidsevne for kortere eller lengre perioder. Samarbeid Inderøy kommune, NAV trygd. Tjenesten tilbys også det private næringsliv hvor det er behov for avklaring av arbeidsevne hos egne ansatte.

APS – arbeidspraksis i skjermet virksomhet. Tilbys personer med særlig usikre, yrkesmessige forutsetninger og behov for tett og bred oppfølging. Arbeidstrening, kartlegging, opplæring, undervisning, sosial trening, veiledning og motivering. Tidsbestemt avtale; 10 mnd som kan forlenges ytterligere 10 mnd.

Kvalifiseringsprogram

I tillegg har Flyndra et Kvalifiseringsprogram og tilbud om Grønt Arbeid (arbeidstrening på gård). Se mer informasjon her.

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse inkludering aktivitet.og.fritid praksiseksempler inderøy trøndelag

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen