Raskere tilbake - et jobbrettet behandlingstilbud ved Betania Malvik

Raskere tilbake - et jobbrettet behandlingstilbud ved Betania Malvik

Publisert: 02. november 2011.   Endret: 29. januar 2024

Siden høsten 2007 har Betania Malvik hatt tilbud til sykmeldte som ønsker seg raskt tilbake i jobb.

hus-malvik

MÅLRETTET: Behandlingen er mangesidig, men fokusert. Det sosiale har stor betydning. FOTO: Tove Carstensen/ NAPHA.

MÅLRETTET: Behandlingen...
Raskere tilbake
  • Et tilbud om arbeidsrettede tiltak til sykmeldte for å hindre unødig langvarig sykefravær.
  • Alle fylker har Raskere tilbake- tiltak, men innholdet i tiltakene kan variere noe.
  • Tilbudet ble besluttet av Sykefraværsutvalget høsten 2006, og er en del av IA-samarbeidet mellom myndighetene og partene i arbeidslivet.
  • Er en egen post på statsbudsjettet. En videreføring av tilbudene blir vurdert fra år til år. 
  • Omfatter tilbud både fra NAV og spesialisthelsetjenesten. NAV tilbyr oppfølging, avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og behandlingstilbud for personer med lettere psykiske og sammensatte lidelser.
  • Både sykmeldte og personer som står i fare for å bli sykmeldt får tilbud om behandling i spesialisthelsetjenesten, gjennom henvisning fra fastlege.
  • Forutsetninger for å få et Raskere tilbake-tilbud er at det kan bidra til at den sykmeldte kan komme raskere tilbake i arbeid. Arbeidsgiver må ha utarbeidet oppfølgingsplan og dokumentert at det er gjennomført bedriftsinterne tiltak som ikke har ført frem. Bedriftsinterne tiltak kan også ha vært vurdert, men vist seg umulig å gjennomføre.

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse rehabilitering fysisk.aktivitet praksiseksempler trøndelag malvik

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen