Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne

Jobbstrategi for personer med nedsatt funksjonsevne

Publisert: 17. november 2011

Arbeidsdepartementet har nylig presentert en jobbstrategi med mål om at flere mennesker med nedsatt funksjonsevne under 30 år får jobb. En stor andel av disse har psykiske lidelser.

mann med plakat work
UNGE UNDER 30 ÅR: Mål om økt sysselsetting. (Illustrasjonsfoto www.colourbox.com)
UNGE UNDER 30 ÅR: Mål om økt ...
Tiltak 2012

Diskrimineringsbarrieren

 • Forslag til ny diskrimineringslovgivning. Revisjon av tjenestemannsloven.

Kostnadsbarrieren

 • Nytt forsøk med tilretteleggingstilskudd for arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne.
 • Mentorer som skal drive aktiv oppfølging ute på arbeidsplassen.
 • Utvidet forsøk med funksjonsassistanse.
 • Tilretteleggingsgarantier for å avklare hva slags støtte arbeidssøkere og arbeidsgivere kan få og når den kan være på plass.

Produktivitetsbarrieren

 • Bruk av lønnstilskudd ved ansettelse.
 • Økt innsats for at flere skal fullføre videregående opplæring.

Informasjons- og holdningsbarrieren

 • Sette av 500 tiltaksplasser til strategiens målgruppe.
 • Egne prosjektleder- eller koordinatorstillinger i hvert fylke, samt i Arbeids- og velferdsdirektoratet.
 • Arbeidslivscoacher i hvert fylke knyttet til arbeidslivssentrene som blant annet skal bistå arbeidsgiverne.
 • Midler til informasjonsarbeid og fag- og kompetanseutvikling i NAV.

 

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse inkludering offentlige.publikasjoner

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen