"Du ser det er et eller annet"

"Du ser det er et eller annet"

Publisert: 09. februar 2011

I sin mastergradsoppgave “Du ser det er et eller annet” har Hanne Charlotte Fronth Nyhus fokusert på helsesøstres erfaringer og refleksjoner fra arbeidet med barn og unge med psykiske plager

Ill.foto: Deprimert2
TILGJENGELIGHET: Helsesøstre kan oppnå relasjons- og tillitsbygging ved å være tilgjengelige. Ill.foto: www.colourbox.no
TILGJENGELIGHET: Helsesøstre ...

Mer om

barn.og.unge lavterskeltilbud masteroppgaver/hovedoppgaver

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen