Like barn eller gamle venner - hvem leker best?

Like barn eller gamle venner - hvem leker best?

Publisert: 10. januar 2012.   Endret: 23. juni 2020

I hvilken grad og på hvilken måte er det nyttig for norske kommuner å delta i nettverk og kommunalt samarbeid? Det er fokuset i denne masteroppgaven.

like barn

NYTTEVERDI? En masteroppgave ser hvordan norske kommuner kan dra nytte av nettverk som arbeidsform.

NYTTEVERDI? En masteroppgave ...
Effektiviseringsnettverkene
  • Et kommunenettverk for fornyelse og effektivisering.
  • Prosjektet er i regi av Kommunenes sentralforbund (KS) for Kommunal- og regionaldepartementet.
  • Formål: god sammenheng mellom ressursbruk og kvalitet, bedre beslutningsgrunnlag og tydelige mål. Økt brukerfokus i tjenesteutvikling og styrket grunnlag for politiske prioriteringer.
  • KS tilbyr kommunene en arena for analyser av egen virksomhet, sammenligning og læring. I nettverksarbeidet øver kommunene på å utvikle analyse av tjenesten – til bruk i kommunens forbedringsarbeid.
  • Siden oppstarten i 2001 har godt over 300 kommuner og bydeler deltatt i prosjektet. KS fremhever prosjektet som ”kommune-Norges største og kanskje mest vellykkede omstillingsprosjekt gjennom tidene!”.

 

Mer om

kompetanseutvikling samhandling organisering.av.tjenester masteroppgaver/hovedoppgaver

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen