En bok om ACT-modellen

En bok om ACT-modellen

Publisert: 22. desember 2011

Tom Burns og Mike Firn har oversatt en teoretisk modell og gitt den en praktisk tilnærming i boken «Samhällsbaserad psykiatrisk vård : en handbok för praktiker»,

91440361403
NYTTIG: Denne boka kan fungere som en håndbok for praktikere som arbeider aktivt oppsøkende.
NYTTIG: Denne boka kan funger...
ACT - team

ACT har ingen god oversettelse til norsk, men kan best forklares med begrepet ”pågående og oppsøkende team-tjeneste utenfor sykehus”. ACT-team retter sine tjenester mot brukere med alvorlige psykiske lidelser. Det er brukere som ikke alltid har hatt god nytte av eksisterende tjenester, eller som ikke selv ser at de har behov for hjelp.

Mer om

lavterskeltilbud faglig.kvalitet oppsøkende.team faglitteratur act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen