Samarbeid i Setesdal

Samarbeid i Setesdal

Publisert: 18. juli 2012.   Endret: 18. januar 2024

Kommuner i Aust-Agder samarbeider med NAV, Sørlandet sykehus og Mental Helse for å sikre pasienter innen psykisk helse/rus et kvalitativt godt tilbud etter prinsippet "Beste og mest effektive omsorgsnivå" - BEON.

kvalitet

AUST-AGDER:Interkommunalt samarbeid for å sikre god kvalitet på tjenester.

AUST-AGDER:Interkommunalt sam...
Bakgrunn for prosjektet
  • Et interkommunalt prosjekt i Setesdalregionen.
  • Målet var å forsterke samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten for å sikre god kvalitet på tjenester for personer med psykiske lidelser og samtidig rus-utfordringer.
  • I forbindelse med Samhandlingsreformen har det vært viktig å analysere gevinsten av økt samarbeid mellom kommunene, betydningen av geografiske avstander og beskrivelse av tverrfaglig jobbing. Setesdalkommunene har jobbet aktivt for å finne interkommunale løsninger. Prosjektet var en del av regionens satsning og opptrapping av kommunens rolle og økte ansvar.
  • Styringsgruppen har bestått av leder av Setesdal Regionråd og rådmennene i kommunene, prosjektleder er avdelingsleder for psykisk helse og rus Bygland kommune, Kjersti Plathe.
  • Finansiering: KS «Flink med folk i første rekke» støtter prosjektet, Helsedirektoratet og en betydelig egeninnsats fra kommunene og Sykehuset Sørlandet HF.

Mer om

kompetanseutvikling organisering.av.tjenester samhandling praksiseksempler agder bykle valle evje hornnes bygland

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen