Samarbeid i Setesdal

Samarbeid i Setesdal

Publisert: 18. juli 2012

Kommuner i Aust-Agder samarbeider med NAV, Sørlandet sykehus og Mental Helse for å sikre pasienter innen psykisk helse/rus et kvalitativt godt tilbud etter prinsippet "Beste og mest effektive omsorgsnivå" - BEON.

kvalitet
AUST-AGDER:Interkommunalt samarbeid for å sikre god kvalitet på tjenester.
AUST-AGDER:Interkommunalt sam...
Bakgrunn for prosjektet
  • Et interkommunalt prosjekt i Setesdalregionen.
  • Målet var å forsterke samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten for å sikre god kvalitet på tjenester for personer med psykiske lidelser og samtidig rus-utfordringer.
  • I forbindelse med Samhandlingsreformen har det vært viktig å analysere gevinsten av økt samarbeid mellom kommunene, betydningen av geografiske avstander og beskrivelse av tverrfaglig jobbing. Setesdalkommunene har jobbet aktivt for å finne interkommunale løsninger. Prosjektet var en del av regionens satsning og opptrapping av kommunens rolle og økte ansvar.
  • Styringsgruppen har bestått av leder av Setesdal Regionråd og rådmennene i kommunene, prosjektleder er avdelingsleder for psykisk helse og rus Bygland kommune, Kjersti Plathe.
  • Finansiering: KS «Flink med folk i første rekke» støtter prosjektet, Helsedirektoratet og en betydelig egeninnsats fra kommunene og Sykehuset Sørlandet HF.

Mer om

kompetanseutvikling organisering.av.tjenester samhandling praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen