Nettverket "Forum for rus og psykisk helse i Vestfold"

Nettverket "Forum for rus og psykisk helse i Vestfold"

Publisert: 16. februar 2012.   Endret: 19. januar 2024

Forum for rus og psykisk helse i Vestfold skal bidra til samhandling, felles kompetanseutvikling og erfaringsutveksling for kommunene og spesialisthelsetjenesten innen rus og psykisk helsevern.

stort mangfold

VESTFOLD: stort forum skaper anerkjennelse for andres arbeidssituasjon.

VESTFOLD: stort forum skaper ...
Bakgrunn for etablering av nettverket

Nettverket oppstod etter initiativ fra Kontaktutvalget for helse og sosialsaker i Vestfold (nå opphørt). Forumet er en sammenslåing av Rusforum i Vestfold (15 år gammelt, bestående av ruskonsulenter og saksbehandlere i rustjenestene i kommunene i Vestfold og noen konsulenter/miljøterapeuter fra spesialisthelsetjenesten) og Koordinatorforum for psykisk helse i Vestfold (konsulenter, saksbehandlere og koordinatorer/ledere fra psykisk helsetjenestene i kommunene, etablert i forbindelse med Opptrappingsplanen).

Kontaktutvalget for helse- og sosialsaker i Vestfold”, har ikke vært delaktig i prosessen rundt sammenslåing av forumene. Fylkesmannen i Vestfold (ved rusrådgiver og rådgiver psykisk helse) har etter ønske fra kommuner og spesialisthelsetjeneste og etter eget initiativ, i stor grad vært delaktig i sammenslåingsprosessen.

Noen gode fagseminar ble arrangert i starten, med suksess og etter hvert god stemning.

Mer om

kompetanseutvikling organisering.av.tjenester samhandling praksiseksempler vestfold

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen