Nasjonal Strategi for Inn på tunet

Nasjonal Strategi for Inn på tunet

Publisert: 19. april 2012.   Endret: 23. juni 2020

En nasjonal strategi for "Inn på tunet" ble lagt fram 20.februar 2012. Den skal sikre kvalitet og langsiktighet, sier statsråd Liv Signe Navarsete.

gård med hester

MANGFOLDIG: Et gårdsbruk gir mange aktivitetsmuligheter for mennesker med psykiske plager.

MANGFOLDIG: Et gårdsbru...
Inn på tunet
  • "Inn på tunet" er tilrettelagte og kvalitetssikrede tjenestetilbud på gårdsbruk. Tilbudene skal gi mestring, utvikling og trivsel.
  • Innført som begrep i 2001, og erstattet det tidligere «grønn omsorg». 
  • Tilbudet kan inneholde arbeidstrening, dagtilbud og undervisning.

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse aktivitet.og.fritid inkludering offentlige.publikasjoner

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen