Individuell plan hjelper ungdom som sliter

Individuell plan hjelper ungdom som sliter

Publisert: 14. juni 2012

Ungdom kan få bedre styring over eget liv ved å sette seg mål for hvor de vil, og få nødvendig støtte til å nå målene.

Skolebarn
-Problemer avdekkes hos noen allerede i barnehagen, men ofte først i skolen av lærere og SFO-ansatte, skriver Barbro Skålvik.
-Problemer avdekkes hos noen ...
INDIVIDUELL PLAN
  • Barbro Skålvik skriver i denne artikkelen om sine erfaringer med å hjelpe ungdom som sliter, ved bruk av Individuell plan.
  • Skålvik er Systemkoordinator for Individuell Plan i Ringsaker kommune.
  • Individuell plan skal bidra til at tjenestemottakeren får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.
  • Denne artikkelen er skrevet i forbindelse med NAPHAs skrivekurs.
FORFATTER: Barbro Skålvik, Systemkoordinator for Individuell Plan i Ringsaker kommune. FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA.

Mer om

individuell.plan brukermedvirkning barn.og.unge praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen