Barbro Skålvik

Barbro Skålvik

Systemkoordinator individuell plan

Epost: bkl@ringsaker.kommune.no
Telefon: 90713235

Arbeider med system for individuell plan og tverrfaglig arbeid. Kursing av ledere, ansatte og brukere.