Tydligere føringer for alderspsykiatriens undervisningsansvar

Tydligere føringer for alderspsykiatriens undervisningsansvar

Publisert: 14. juni 2012

Det er grunn til å forvente at helsemyndighetene vil skjerpe føringene når det gjelder alderspsykiatriens ansvar for å tilby veiledning og undervisning til samarbeidspartenere i kommunehelsetjenesten.

undervisning 1241755
VEILEDNING: Sterkere linjer mellom alderspykiatrien og kommunehelsetjenesten vil gi eldre et bedre tilbud.
VEILEDNING: Sterkere linjer m...

Mer om

eldre.og.psykisk.helse samhandling brukere.med.omfattende.tjenestebehov kronikker

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen