Kenneth Ledang

Kenneth Ledang

Seksjonsleder
Klinikk for psykisk helsevern og rus, Seksjon alderspsykiatri, Sykehuset Namsos
Epost: kenneth.ledang@hnt.no
Telefon: 91376593

Har siden 2005 jobbet som seksjonsleder i Seksjon alderspsykiatri, Psykiatrisk klinikk, Sykehuset Namsos. Ledang har 30 års sammenhengende praksis fra psykisk helsefeltet, både som kliniker i voksenpsykiatrisk poliklinikk, som leder for kommunal psykisk helseteam og som faglig rådgiver for Fylkeslegen og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Han har også hatt deltidsstilling som faglig rådgiver ved Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), med feltet "Eldre og psykisk helse" som spesialområde. Ledang har bidratt som medforfatter i to fagbøker innen psykisk helsearbeid, utgitt på Fagbokforlaget.