Behov for økt satsing på kvalitetsarbeid i alderspsykiatrien

Behov for økt satsing på kvalitetsarbeid i alderspsykiatrien

Publisert: 30. august 2012

Det er fortsatt mangelfull kompetanse og kunnskap i helsevesenet om hva som er god utredning og behandling av alvorlig psykisk syke eldre. Dette ønsker Viken alderspsykiatriske forskningsnettverk å gjøre noe med.

Eldre dame
NETTVERK: Forskningsnettverk vil jobbe for å forbedre kvaliteten i alderspsykiatrien. (Foto: www.colourbox.no)
NETTVERK: Forskningsnettverk ...
Alderspsykiatri
  • Mangelfull kunnskap om alderspyskiatri i helsevesnet.
  • Antall eldre over 67 år vil dobles frem til 2050.
  • 40 prosent av alle som blir innlagt i en alderspsykiatrisk avdeling, har en alvorlig depressiv lidelse.
  • Årsverk ved de alderspsykiatriske avdelingene varierer mellom 0,78 til 8,91 årsverk pr 10 000 personer.
  • Eldre har ofte atypiske symptomer på psykisk lidelse.
  • Viken alderspsykiatriske forskningsnettverk (VAF) vil bidra til at det etableres faglige retningslinjer for diagnostikk og behandling på tvers av helseforetak.

Mer om

eldre.og.psykisk.helse kvalitetsarbeid praksiseksempler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen