Å være barn som pårørende i voksenpsykiatrien

Å være barn som pårørende i voksenpsykiatrien

Publisert: 14. september 2012

Det er store individuelle variasjoner i hvordan barn mestrer hverdagen med en psykisk syk mor eller far, viser en ny masteroppgave.

barn som pårørende

ULIKE BEHOV: Mange barn har behov for å kunne snakke med personalet alene uten foreldre tilstede. Foto: www.colorbox.com

ULIKE BEHOV: Mange barn har b...
Hva er resiliens?

Begrepet kan defineres som prosesser som gjør at utviklingen når et tilfredsstillende resultat, til tross for at barn har hatt erfaringer med situasjoner som innebærer en relativt stor risiko for å utvikle problemer eller avvik.

(Michael Rutter, 2000.)

Mer om

barn.og.unge barn.som.pårørende masteroppgaver/hovedoppgaver helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen