"Brobyggeren" i Notodden kommune

"Brobyggeren" i Notodden kommune

Publisert: 26. september 2012.   Endret: 18. januar 2024

En ny masteroppgave setter fokus på samarbeidstiltaket «Brobyggeren». Tema er tverretatlig samarbeid innen psykisk helse og rus.

Brobyggerprosjektet

FUNN I MASTEROPPGAVEN: Samarbeidstiltaket har bidratt til at de ansatte har blitt bedre kjent med hverandre.

FUNN I MASTEROPPGAVEN: Samarb...
Brobyggeren - et forpliktende samarbeid innen psykisk helse og rus.
  • Målet er at brukere skal oppleve tjenestene som helhetlige og koordinerte.
  • Aktørene forplikter seg til å kjenne hverandres tilbud og å informere brukerne om disse.
  • De skal i alle faser av et tjenestetilbud tenke koblinger til andre aktører, og ha et spesielt fokus på koblingen helse/arbeid/aktivitet.
  • Individuell plan benyttes både som verktøy og tankegang.
  • En forpliktende samarbeidsavtale skal sikre at brukere opplever tjenestetilbudene innenfor brobyggersamarbeidet som koordinerte og helhetlige.

Les mer om "Brobyggermodellen her: Evaluering av Brobyggersamarbeidet i Notodden 2007-2011 – et samarbeidsbasert forskningsprosjekt.

 

 

Mer om

samhandling masteroppgaver/hovedoppgaver notodden telemark

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen