Ambulerende team - et hovedgrep for fremtidens alderspsykiatri

Ambulerende team - et hovedgrep for fremtidens alderspsykiatri

Publisert: 19. oktober 2012

At psykiatrisk spesialisthelsetjeneste for eldre (alderspsykiatrien) etablerer ambulerende alderspsykiatriske team, vil være et hovedgrep i framtidas tjenestetilbud til eldre med psykiske lidelser.

Ambulerende team, eldre, alderspsykiatri
VEILEDER: Helsedirektoratets veileder vil legge føringer i retning av mer ambulante og polikliniske tjenester til eldre.
VEILEDER: Helsedirektoratets ...

Mer om

eldre.og.psykisk.helse kronikker

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen