Spisskompetanse på barns behov

Spisskompetanse på barns behov

Publisert: 03. januar 2013.   Endret: 16. januar 2017

Gjennom å engasjere person med spisskompetanse på barns behov og foreldrerollen har de ansatte fått hjelp til å ha fokus på barn som er pårørende.

barn
Barn som pårørende i Sandnes
  • Mestringsenheten, Sandnes kommune, gir tjenester til voksne med psykisk lidelse eller ruslidelse.
  • Prosjekt (nov 2011- des 2012) satte fokus på ansattes ansvar for barns behov når mor eller far som har psykisk lidelse eller ruslidelse mottar kommunale tjenester. 

 

 

Anbefalt litteratur

Anbefalt litteratur: Boka Barn som pårørende; Bente Storm Mowatt Haugland, Borgunn Ytterhus og Kari Dyregrov (red). Heftet Barnespor er et hefte som tilbyr konkrete verktøy, råd og tips til helsepersonell om barnas situasjon. Helsedirektoratets rundskriv "Barn som pårørende" IS-5/2010

Boka "Noe mye mer annet. Ungdom og psykisk helse" av Arnhild Lauveng har også kapitler med fokus på det å være barn av mor eller far med psykisk lidelse. boka er skrevet for ungdom.

Still face experiment

Birte Holm viser i sitt foredrag "Barn i risiko - hva skal vi se etter?" blant annet til et eksperiment som viser at interaksjon mellom mor og et lite barn er viktig. Still face eksperimentet.

Barn i risiko - hva skal vi se etter?

Birthe Holm presenterer i sitt foredrag "Barn i risiko - hva skal vi se etter?" blant annet en oversikt over risiko- og beskyttelsesfaktorer som er en hjelp i å kartlegge barns behov. Foredraget og kartleggingsverktøyet kan lastes ned fra ressurssiden nevnt i artikkelen. Kilde for kartleggingsverktøyet er førteamanuensis Øyvind Kvello, NTNU

Barn eller mammas mamma?

Mer om

barn.og.unge barn.som.pårørende øvrige.artikler helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen