Brukererfaringer med hjelp i krisesituasjoner

Brukererfaringer med hjelp i krisesituasjoner

Publisert: 08. mai 2013.   Endret: 15. mai 2020

En studie blant brukere ved DPS viser at de ønsker seg tidlig hjelp når de er i krise, fra hjelpere de kjenner godt og som er åpne for dialog og refleksjon om hva som er den beste hjelpen.

dialog i krisesituasjoner

BRUKERSTYRTE PLASSER: Et samarbeidsprosjekt  undersøker effekten av brukerstyrte plasser ved DPS. I denne studien er 19 brukere blitt spurt om hvordan de opplever hjelp i krisesituasjoner.

BRUKERSTYRTE PLASSER: Et sama...
Brukerstyrte innleggelser ved DPS

Artikkelen er den første artikkelen som er publisert fra et samarbeidsprosjekt som undersøker effekten av Brukerstyrte innleggelser ved DPS.

Prosjektet er et samarbeid mellom Nidaros DPS og Brøset Kompetansesenter  / SIFER-Midt, Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, NAPHA, Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling i Midt-Norge, KBT og Institutt for Samfunnsmedisin ved NTNU.

En medforsker med brukererfaring har hatt en sentral rolle i prosjektet. Denne delen av prosjektet kan du lese mer om her.

Dag Øivind Antonsen og Camilla Buch Gudde

Mer om

brukermedvirkning vitenskapelige.artikler forskning pågående.forskningsprosjekter brukerstyrte.innleggelser

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen