Oppsøkende behandlingsteam – ACT viser gode resultater

Oppsøkende behandlingsteam – ACT viser gode resultater

Publisert: 26. mars 2013.   Endret: 23. juni 2020

Midtveisevalueringen av 12 ACT-team viser nedgang i antall innleggelser og nedgang i antall liggedøgn sammenlignet med ett år før, uten oppfølging av ACT.

oppsøkende behandling

MÅL MED ACT: Brukerne skal få en bedre hverdag og økt livskvalitet (illustrasjonsfoto fra colourbox.com).

MÅL MED ACT: Brukerne s...
Assertive Community Treatment
  • ACT står for Assertive Community Treatment
  • Godt dokumentert modell for å gi oppsøkende, integrerte og helhetlige tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser og samtidige ruslidelser/vansker som i liten grad selv oppsøker hjelpeapparatet. 
  • Man forstår ACT på norsk som  ”aktivt oppsøkende behandlingsteam”.

Mer om

oppsøkende.team psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt rusproblem.og.psykisk.lidelse forskningsrapporter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen