Pårørende - en viktig samarbeidspart

Pårørende - en viktig samarbeidspart

Publisert: 25. juni 2013

God informasjon og veiledning fra helsepersonell til pårørende kan være avgjørende, både for pårørendes egen helse, og for hvordan omsorgsrollen oppleves og utføres.

955648 sammen
VERDIFULL KUNNSKAP: Pårørende kan spille en viktig rolle i behandlingen av alvorlig psykisk syke.
VERDIFULL KUNNSKAP: Pårørende...
Inspirasjonshefte om samhandling

Denne artikkelen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

 

 

Generell informasjon

Generell informasjon om ulike lidelser er ikke konfidensiell informasjon. Dette inkluderer informasjon om årsaksforhold, symptomer, generell prognose, behandlingsmuligheter, habilitering og rehabilitering.

Mer om

familie.-.og.nettverksarbeid pårørende samhandling barn.som.pårørende øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen