Lokalbasert psykisk helsearbeid og hjemmebehandling

Lokalbasert psykisk helsearbeid og hjemmebehandling

Publisert: 26. juni 2013

Målet med dette er å bedre menneskers psykiske helse, på individ-, gruppe-, og samfunnsnivå.

3780323 hjem
HJELP TIL MESTRING: Handler om å vektlegge det som fungerer i stedet for å reparere det syke. (Ill.foto: www.colourbox.com).
HJELP TIL MESTRING: Handler o...
Inspirasjonshefte om samhandling

Denne reportasjen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

Trond Aarre om utviklingen i psykisk helsefeltet

- Mandatet vårt er å gi sammenhengende, helhetlige og lokalbaserte tjenester som fremmer selvstendige og gode liv. Det krever noe mer av oss enn det som har vært litt for mye i fokus innen psykisk helsevern, nemlig å lindre symptom og motvirke funksjonssvikt.

Aarre, 2011 s.169

Mer om

psykisk.helsearbeid.som.fag.og.praksisfelt samhandling familie.-.og.nettverksarbeid øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen