Brukermedvirkning- viktig når man skal samhandle

Brukermedvirkning- viktig når man skal samhandle

Publisert: 26. juni 2013

Brukermedvirkning forutsetter likeverd mellom tjenesteutøver og mottaker og at en anerkjenner brukererfaring som kompetanse.

Heidi Hansen

BRUKERREPRESENTANT: Heidi Hansen ønsker stillinger for erfaringskonsulent i kommunene og DPS'ene. (FOTO: Roald Lund Fleiner/NAPHA). 

BRUKERREPRESENTANT: Heidi Han...
Inspirasjonshefte om samhandling

Denne artikkelen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

Mer om

brukermedvirkning samhandling god.hjelp.i.et.brukerperspektiv øvrige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen