Kognitiv miljøterapi kan gi mindre tvang i behandling av dobbeltdiagnose

Kognitiv miljøterapi kan gi mindre tvang i behandling av dobbeltdiagnose

Publisert: 30. august 2013

I en artikkel i det danske tidsskriftet «Ugeskrift for læger» fra 2008, fant overlege Jørn Lykke og psykologene Stephen Austin og Mille Metz Mørch at bruken av kognitiv miljøterapi i en sykehusavdeling for dobbeltdiagnoser i Danmark førte til fall i anvendelsen av tvang.

1788953 graf ned
VISER NEDGANG: Antallet personer som opplevde tvang falt til ca en tredjedel. (Illus.foto: www.colourbox.com)
VISER NEDGANG: Antallet pers...
Rapport om kognitiv miljøterapi

Denne rapporten, som ble lansert 9. september 2013, er en forskningsbasert kunnskapssammenstilling om kognitiv miljøterapi.

På oppdrag fra NAPHA har Trøndelag forskning og utvikling AS sett på hva forskningen sier om effekt av og erfaringer med kognitiv miljøterapi.

Mer om

tvang.og.makt kognitiv.miljøterapi vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen