Implementering av kognitiv miljøterapi i akuttpost

Implementering av kognitiv miljøterapi i akuttpost

Publisert: 06. september 2013

Kjersti Fredheim publiserte i 2009 en artikkel som drøfter problemstillinger rundt implementering av kognitiv miljøterapi i psykiatrisk akuttpost.

Helsepersonell gir støtte til kvinne
SPESIELL KOMPETANSE: Miljøterapeuter må tørre å bruke seg selv som et terapeutisk instrument. (Ill.foto www.colourbox.com)
SPESIELL KOMPETANSE: Miljøter...
Rapport om kognitiv miljøterapi

Denne rapporten, som ble lansert 9. september 2013, er en forskningsbasert kunnskapssammenstilling om kognitiv miljøterapi.

På oppdrag fra NAPHA har Trøndelag forskning og utvikling AS sett på hva forskningen sier om effekt av og erfaringer med kognitiv miljøterapi.

Mer om

kognitiv.miljøterapi vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen