Norske erfaringer med kognitiv miljøterapi: Tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnoser (TEDD)

Norske erfaringer med kognitiv miljøterapi: Tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnoser (TEDD)

Publisert: 29. august 2013

Evaluering ved Tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnoser (TEDD) viser at effekten av kognitiv miljøterapi på pasientenes bedring var god.

Kvinne møter mann med selvtillit
SELVTILLIT: Arbeidet med kognitiv miljøterapi gav mer trygghet til å gå inn i pasientsituasjonene.(www.colourbox.com)
SELVTILLIT: Arbeidet med kogn...
Tverrfaglig enhet for dobbeltdiagnoser
  • Opprettet i 2008 i tilknytning til Vindern DPS i Oslo.
  • Nedlagt 1.mars 2012 med begrunnelse om økonomiske innsparinger.
Rapport om kognitiv miljøterapi

Denne rapporten, som ble lansert 9. september 2013, er en forskningsbasert kunnskapssammenstilling om kognitiv miljøterapi.

På oppdrag fra NAPHA har Trøndelag forskning og utvikling AS sett på hva forskningen sier om effekt av og erfaringer med kognitiv miljøterapi.

Mer om

kognitiv.miljøterapi vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen