Kognitiv miljøterapi og behandling av pasienter med schizofreni

Kognitiv miljøterapi og behandling av pasienter med schizofreni

Publisert: 04. september 2013

Resultater fra studier i Sør-Sverige hvor kognitiv miljøterapi har vært benyttet i behandlingen av pasienter med schizofreni viser bedring i livskvalitet og fungering.

Kvinne leder miljøterapi gruppe
VANSKELIG Å BEHANDLE:Schizofrenipasienter oppnådde bedre livskvalitet gjennom kognitiv miljøterapi. (Ill.Foto:www.colourbox.com)
VANSKELIG Å BEHANDLE:Schizofr...
Rapport om kognitiv miljøterapi

Denne rapporten, som ble lansert 9. september 2013, er en forskningsbasert kunnskapssammenstilling om kognitiv miljøterapi.

På oppdrag fra NAPHA har Trøndelag forskning og utvikling AS sett på hva forskningen sier om effekt av og erfaringer med kognitiv miljøterapi.

Mer om

kognitiv.miljøterapi vitenskapelige.artikler

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen