Kan slippe å bli rusmisbrukere

Kan slippe å bli rusmisbrukere

Publisert: 23. mai 2013.   Endret: 15. mars 2016

–Når ungdommer kommer til oss med rusproblem er de allerede blitt rusmisbrukere. Fordelen med KRAFT er at de kan slippe å ende opp i den situasjonen, sier seksjonsleder for Notodden/Seljord DPS, Oddvar Kollsete.

F.v. Oddvar Kollsete og Roar Finnebråten

SENTRALE BRIKKER: Oddvar Kollsete (t.v.) og Roar Finnebråten har ansvar for 160 ansatte som jobber med rus og psykisk helse.

SENTRALE BRIKKER: Oddvar Koll...
KRAFT Notodden – raske tiltak, lite byråkrati
  • KRAFT Notodden er et samhandlingsprosjekt innen psykisk helse- og rusfeltet på Notodden, som har fått midler fra Helsedirektoratet siden 2009.
  • Målgruppen er unge i alderen 15–30 år som sliter med rus, psykiske problemer eller begge deler.
  • Et viktig mål er styrket samarbeid mellom Notodden Distriktspsykiatriske senter, psykisk helsetjeneste i kommunen og en rekke andre samarbeidspartnere.
  • Tre ansatte på KRAFT-kontoret fungerer som systemloser og bekymringssentral.
  • Raske tiltak og lite byråkrati er sentralt i prosjektet.

DISSE MELDER BEKYMRING:

  • 79 bekymringsmeldinger om ungdom som sliter psykisk eller med rus ble meldt inn til KRAFT på Notodden i perioden februar 2010 til februar 2012.
  • Flest meldinger kom fra NAV (25).
  • Andre som melder inn bekymring er foreldre, besteforeldre, kommunal psykisk helsetjeneste, barnevernet, Distriktspsykiatrisk senter, fastleger, skoler, politiet og ungdommene selv.
Inspirasjonshefte om samhandling

Denne reportasjen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

Mer om

samhandling lavterskeltilbud reportasjer helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen