-Ser på KRAFT som et nav

-Ser på KRAFT som et nav

Publisert: 23. mai 2013.   Endret: 15. mars 2016

Da sosiallærer Steinar Fyrileiv ville ha inn en som kunne holde foredrag om spill og søvn for ungdomsskoleelevene ved Gransherad skole utenfor Notodden, var KRAFT det naturlige stedet å henvende seg.

Steinar Fyrileiv

KJENT: -På personalrommet snakker vi stadig oftere om at vi kan kontakte KRAFT i ulike saker, sier sosiallærer Steinar Fyrileiv.

KJENT: -På personalromm...
KRAFT Notodden – raske tiltak, lite byråkrati
  • KRAFT Notodden er et samhandlingsprosjekt innen psykisk helse- og rusfeltet på Notodden, som har fått midler fra Helsedirektoratet siden 2009.
  • Målgruppen er unge i alderen 15–30 år som sliter med rus, psykiske problemer eller begge deler.
  • Et viktig mål er styrket samarbeid mellom Notodden Distriktspsykiatriske senter, psykisk helsetjeneste i kommunen og en rekke andre samarbeidspartnere.
  • Tre ansatte på KRAFT-kontoret fungerer som systemloser og bekymringssentral.
  • Raske tiltak og lite byråkrati er sentralt i prosjektet.

DISSE MELDER BEKYMRING:

  • 79 bekymringsmeldinger om ungdom som sliter psykisk eller med rus ble meldt inn til KRAFT på Notodden i perioden februar 2010 til februar 2012.
  • Flest meldinger kom fra NAV (25).
  • Andre som melder inn bekymring er foreldre, besteforeldre, kommunal psykisk helsetjeneste, barnevernet, Distriktspsykiatrisk senter, fastleger, skoler, politiet og ungdommene selv.
Inspirasjonshefte om samhandling

Denne reportasjen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

Mer om

samhandling lavterskeltilbud reportasjer helsefremming.og.forebygging folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen