–Reelt alternativ til innleggelse

–Reelt alternativ til innleggelse

Publisert: 25. juni 2013

–Tilbakemeldingene fra brukerne tyder på at Samhandlingsposten har vært et reelt alternativ til lengre innleggelser. Også fastlegene sier det, forteller prosjektansvarlig og leder av styringsgruppa for Samhandlingsposten, Lars Ødegård.

Lars Ødegård
–Det er en nøkkel å jobbe med pasientene samtidig, ikke etter hverandre slik man tradisjonelt har gjort, sier Lars Ødegård.
–Det er en nøkkel å jobbe med...
SAMHANDLINGSPOSTEN I KRAGERØ – lavterskel døgnpost med nærhet til brukerne
Post ved Kragerø sykehus, som ble drevet av Kragerø kommune og distriktspsykiatrisk senter (DPS) Porsgrunn/ Vestmar.
  • Lavterskeltilbud med korttidsopphold på døgnpost for personer med psykiske lidelser som bor i Kragerø.
  • Miljøterapi, med omsorg, struktur og stressdemping, var sentralt i tilbudet.
  • To av sju senger var brukerstyrt.
  • Tilbudet skulle gjøre at brukerne fikk tilbud tidlig, ved tegn på tilbakefall, og på den måten redusere behov for lengre innleggelser i psykiatrien.
  • Treårig prosjekt, som løp ut 2012.
Inspirasjonshefte om samhandling

Denne reportasjen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

Mer om

samhandling reportasjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen