Ambisiøst lagarbeid på Romerike

Ambisiøst lagarbeid på Romerike

Publisert: 26. juni 2013

Ved å samhandle tettere og mer forpliktende ønsker de ordinære tjenestene på Romerike å gi et helhetlig og individuelt tilpasset tilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer.

Unni Berit Schjervheim (t.v.) og Sigrun Heskestad
Unni Berit Schjervheim (t.v.) og Sigrun Heskestad jobber med å få tjenestene til å spille på samme lag.
Unni Berit Schjervheim (t.v.)...
Romeriksprosjektet – tett kontakt og samhandling mellom de ordinære tjenestene

Omfattende samhandlingsprosjekt i perioden 2010–2015, som skal styrke tilbudet til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, noen med rusproblemer i tillegg.

Ikke eget team, men lokale samhandlingsgrupper, sammensatt på tvers av de ordinære tjenestene på kommune- og spesialistnivå. Gruppene møtes hyppig for å sikre tett oppfølging av brukerne.

Målet er å fremme brukernes egen livsmestring gjennom oppsøkende arbeid og evidensbaserte behandlingsmetoder, å redusere unødvendige innleggelser i døgnavdelinger, og å redusere bruk av tvang.

BESTÅR AV TO DELPROSJEKTER:

  • Øvre Romerike med kommunene Eidsvoll, Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum.  Kommunene samarbeider med psykose- og rehabiliteringsteamet ved DPS Øvre Romerike og ruspoliklinikken på Jessheim.
  • Nedre Romerike med kommunene Skedsmo, Fet og Rælingen. De samarbeider med psykoseteamet ved DPS Nedre Romerike og ruspoliklinikken på Lillestrøm.

På nett: Samhandlingsmodellen på Romerike er beskrevet i Håndbok i forpliktende samhandling om psykisk helse,som kan lastes ned fra prosjektets hjemmeside.

Inspirasjonshefte om samhandling

Denne reportasjen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

-Målgruppen er mennesker som sliter med alvorlige psykiske lidelser, ofte i kombinasjon med rusmisbruk, sier Sigrun Heskestad.
FORPLIKTELSE: -Forpliktelsen er viktig i dette prosjektet, sier Unni Berit Schjervheim, leder for prosjektets styringsgruppe.

Mer om

samhandling reportasjer act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen