Riktig vei å gå

Riktig vei å gå

Publisert: 26. juni 2013.   Endret: 13. juni 2017

-Jeg har veldig tro på Romeriksprosjektet i utgangspunktet, men jeg synes det har tatt lang tid å komme i gang med det oppsøkende arbeidet, sier leder i Mental Helse Akershus, Gunnar Singstad.

Gunnar Singstad

Gunnar Singstad i Mental Helse Akershus sitter som brukerrepresentant i styringsgruppa i Romeriksprosjektet.

Gunnar Singstad i Mental Hels...
Romeriksprosjektet – tett kontakt og samhandling mellom de ordinære tjenestene

Omfattende samhandlingsprosjekt i perioden 2010–2015, som skal styrke tilbudet til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, noen med rusproblemer i tillegg.

Ikke eget team, men lokale samhandlingsgrupper, sammensatt på tvers av de ordinære tjenestene på kommune- og spesialistnivå. Gruppene møtes hyppig for å sikre tett oppfølging av brukerne.

Målet er å fremme brukernes egen livsmestring gjennom oppsøkende arbeid og evidensbaserte behandlingsmetoder, å redusere unødvendige innleggelser i døgnavdelinger, og å redusere bruk av tvang.

BESTÅR AV TO DELPROSJEKTER:

  • Øvre Romerike med kommunene Eidsvoll, Ullensaker, Nannestad og Gjerdrum.  Kommunene samarbeider med psykose- og rehabiliteringsteamet ved DPS Øvre Romerike og ruspoliklinikken på Jessheim.
  • Nedre Romerike med kommunene Skedsmo, Fet og Rælingen. De samarbeider med psykoseteamet ved DPS Nedre Romerike og ruspoliklinikken på Lillestrøm.

På nett: Samhandlingsmodellen på Romerike er beskrevet i Håndbok i forpliktende samhandling om psykisk helse, som kan lastes ned fra prosjektets hjemmeside.

Inspirasjonshefte om samhandling

Denne reportasjen finner du også i heftet Ni suksesshistorier­ - samhandling om­ psykisk helse (2012)­­.

Heftet presenterer prosjekter som har fått til, eller er i ferd med å utvikle, gode samhandlingsmodeller. Ved siden av reportasjer inneholder det relevant fagstoff og nyttige fakta.

Med heftet vil NAPHA inspirere fagfolk og ledere som ønsker å utvikle tjenestene og gi mennesker med alvorlige psykiske lidelser et bedre tilbud.

Mer om

samhandling reportasjer act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen