FACT - Manual for Fleksibelt ACT 2013

FACT - Manual for Fleksibelt ACT 2013

Publisert: 22. juli 2013

I Nederland har J. Remmers van Veldhuizen og Michiel Bähler videreutviklet ACT til FACT. I juni 2013 presenterte de en revidert manual for modellen til internasjonal bruk.

forside_FACT

FACT-manual (internasjonal versjon)

FACT-manual (internasjonal ve...
Fakta om FACT
  • FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling.
  • Det er en nederlandsk modell som er en videreutvikling av den amerikanske modellen ACT. Det var 14 ACT team i Norge. 
  • Det er nå 200 FACT-team i Nederland, og det antas at det vil bli opp til 400-500 team der etterhvert.
  • Bydel Gamle Oslo går nå sammen med Lovisenberg DPS for å etablere FACT Gamle Oslo.

Bydel Gamle Oslo sammen med Lovisenberg DPS: FACT Gamle Oslo

Mer om

samhandling behandling.i.psykisk.helsearbeid oppsøkende.team kunnskapsoversikter act-.og.fact-team

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen