Tor Helge Tjelta

Tor Helge Tjelta

OffPhD-kandidat i Innovasjon (INTOP)/intraprenør. UPR/FACT Gamle Oslo
Bydel Gamle Oslo, iNN og Lovisenberg Diakonale Sykehus
Epost: tht@upr.no
Telefon: 48169849

Offentlig PhD-kandidat i Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP) i Bydel Gamle Oslo, Utviklingssenter for psykisk helse- og rusarbeid. Styremedlem i EUCOMS - The European Community based Mental Mental Health Service Providers Network. Styreleder i NFPH - Norsk forening for psykisk helsearbeid. Master i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren (HiØ).

Artikler fra Tor Helge Tjelta på Napha.no:

FACT - Manual for Fleksibelt ACT 2013
Fordeler med FACT