Grønn omsorg - hva gir helseeffekt?

Grønn omsorg - hva gir helseeffekt?

Publisert: 25. september 2013

-Vi er interessert i å finne ut hvordan ulike Grønn omsorg-tiltak virker på for eksempel manglende selvfølelse og avstand til arbeidslivet.

Kvinne arbeider med jord COLOURBOX1525334
SPURTE UNGDOM: Stipendiat Anne Mari Steigen og 1. amanuensis Ragnfrid Eline Kogstad har intervjuet ungdom. Nå samler de inn svar fra mer enn 400 informanter som er involvert i Inn på tunet-satsningen.
SPURTE UNGDOM: Stipendiat Ann...
Forskningsprosjektet
  • Behov for kunnskap: I 2008 ble en rapport om kunnskapsstatus og forskningsbehov  utarbeidet av Universitet for miljø-og biovitenskap på oppdrag fra Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, NAV og Statens landbruksforvaltning.
  • Recoveryorienterte Grønn omsorg - tjenester grønne (2010-2013) ved Høyskolen i Hedmark skal styrke kunnskapen ytterligere. Målet med prosjektet er å undersøke psykososiale helseeffekter i ulike Grønn omsorgstilbud.
  • Støttet av Norges forskningsråd
Inn På Tunet

 

Forskning ved Høgskolen i Hedmark

Siden 1998 har forskningsmiljøet ved Høgskolen i Hedmark gjennomført en rekke prosjekter som utforsker psykisk helse og samfunn sett fra ulike perspektiver

De fire perspektivene er:

  • Spesialisthelsetjenesteperspektivet
  • Lokalsamfunnsperspektivet
  • Brukerperspektivet
  • Det metodologiske og forskningsetiske perspektiv

Folkehelse er en felles profil for de tre forskningsområdene Psykisk helse og samfunn, Aktiv livsstil og helse og Kvalitet og samhandling i sykepleie, som alle er tilknyttet Avdeling for folkehelsefag ved Høgskolen i Hedmark.

Mer om

høgskolen.i.hedmark reportasjer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen