Åtte av ti i jobb med "jobbmestrende oppfølging"

Åtte av ti i jobb med "jobbmestrende oppfølging"

Publisert: 09. oktober 2013.   Endret: 05. januar 2024

Åtte av ti mennesker med psykoselidelser er kommet i enten ordinær eller skjermet jobb gjennom «Jobbmestrende Oppfølging». Med kognitiv trening, opplæring i egen diagnose og kognitiv atferdsterapi rustes deltakerne til å takle arbeidslivet.

Forslag omslagsbilde

FÅR RESULTATER: F.v. Nina Furuvald, Stig Evensen, Janne Kötterheinrich og Knut Erik Strand lykkes med å hjelpe mennesker med psykoselidelser ut i jobb, gjennom prosjektet «Jobbmestrende Oppfølging». (Foto: Roald Lund Fleiner)

FÅR RESULTATER: F.v. Ni...
Jobbmestrende oppfølging
  • «Jobbmestrende Oppfølging» er et tilbud til mennesker med psykoselidelser om å få hjelp til å komme seg ut i jobb.
  • Prosjektet tester ut effekten av kognitiv trening og kognitiv atferdsterapi som metoder i arbeidsrehabilitering.
  • «Jobbmestrende Oppfølging» er et forsknings- og utviklingsprosjekt som eies av Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet.
  • Prosjektet drives av Oslo universitetssykehus i samarbeid med NAV i de seks fylkene Buskerud, Nord-Trøndelag, Oppland, Telemark, Oslo og Vest-Agder.
  • Foreløpige resultater viser at blant 150 deltakere var 77 prosent i en eller annen type jobb etter ti måneder med «Jobbmestrende Oppfølging». Færre enn hver femte av dem var i jobb før de fikk tilbudet.
Inspirasjonshefte om arbeid og psykisk helse

Denne reportasjen finner du også i heftet "Arbeid og psykisk helse - fem gode eksempler" (2013).

NAPHA presenterer i heftet fem forskjellige tilbud som viser godt samarbeid mellom NAV, helsetjenestene og arbeidsgivere, der målet er å inkludere flere med psykiske helseproblemer i det ordinære arbeidslivet.

Heftet inneholder også relevant fagstoff, og nyttige tips.

Målet med heftet er å inspirere både fagfolk, brukere og arbeidsgivere.

Les mer om heftet her

Last ned heftet: Arbeid og psykisk helse - fem gode eksempler

FORTELLER SIN HISTORIE: Petter Nilsen, som har diagnosen paranoid schizofreni, ga nylig ut bok om sin vei tilbake etter sykdomsutbruddet – kalt «Utenpå meg selv». Han reiser rundt i Norge for å holde foredrag om dette. (Foto: Privat)

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse samhandling dokumentasjon.og.evaluering praksiseksempler individuell.jobbstøtte.(ips) oslo spesialisthelsetjenesten

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen