Rop etter hjelp - fra en søsters perspektiv

Rop etter hjelp - fra en søsters perspektiv

Publisert: 25. oktober 2013.   Endret: 26. oktober 2016

Et nytt case-studie beskriver opplevelsen av å ha en bror med psykiske plager, samt forholdet mellom familie og det psykiske helseapparatet.

søskeninvolvering

AKTUELT: God dialog mellom familie og det psykiske hjelpeapparatet er viktig og nødvendig (Foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: God dialog mellom fa...
HiNT forskningsmiljø
  • Omsetter for ca. 30 mill. i FoU-aktivitet per år. Dette dekker områdene helse, oppvekst og næring.
  • Samarbeider tett med Trøndelag forskning og utvikling (TFoU) i flere prosjekter av nasjonal og regional karakter. Samlet er HiNT og TFoU Nord-Trøndelags viktigste forskningsmiljø.
  • Kunnskapsutvikling er en viktig del av samfunnsoppdraget til HiNT.
Mittuniversitetet
  • Et hovedoppdrag er å utvikle et forskningsmiljø som er av høy kvalitet og konkurransedyktig internasjonalt.
  • Har som mål å drive opplæring basert på vitenskapelige prinsipper og dokumentert erfaring. Har 45 utdanningsprogram, ca. 15 000 studenter og omlag 1000 ansatte.
  • Ligger i Sundsvall, Sverige.Senter for omsorgsforskning
  • Helse og omsorgsdepartementet har utnevnt fem regionale sentre for omsorgsforskning, ett i hver av de gamle helseregionene.
  • Sentrene er knyttet til Høgskolene i Nord-Trøndelag, Bergen, Gjøvik og Telemark, samt til universitetene i Tromsø og Agder.
  • Sentrene har en forsknings- og kompetanseprofil som skal samle, produsere og formidle kunnskap om omsorg og omsorgsarbeid.

Mer om

pårørende samhandling relasjon informasjon vitenskapelige.artikler nord.universitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen