Senter for jobbmestring får flere i jobb

Senter for jobbmestring får flere i jobb

Publisert: 21. juni 2013.   Endret: 23. mai 2016

En ny studie viser at NAV-tiltaket Senter for jobbmestring hjelper flere med milde til moderate psykiske lidelser ut i jobb enn vanlig NAV-oppfølging gjør.

COLOURBOX3856926

BEST FOR DE MEST UTSATTE: Personer som hadde vært lenge ute av arbeidslivet økte arbeidsdeltakelsen med 24,3 prosent med hjelp fra Senter for jobbmestring, sammenlignet med 12,2 prosent i kontrollgruppen. (Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com.)

BEST FOR DE MEST UTSATTE: Per...
Senter for jobbmestring
  • Et forsøk som har eksistert siden 2008, og som er del av "Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse".
  • Deltakerne er personer med milde til moderate psykiske lidelser.
  • Kognitiv atferdsterapi og prinsipper fra arbeidsrehabiliteringsmodellen      "Individual Placement and Support" (IPS) står sentralt i tilbudet.
  • Finnes i Hordaland, Sør-Trøndelag, Troms, Oslo, Akershus, Østfold og Vestfold.
  • Er et lavterskeltilbud der brukere henvises fra fastlege, saksbehandler hos NAV eller kontakter senteret på eget initiativ.
  • En ny evaluering fra Uni Helse, der det er brukt et randomisert-kontrollert forskningsdesign, viser gode resultater for forsøket.

Mer om

arbeid.og.psykisk.helse inkludering evalueringer helsefremming.og.forebygging forskning folkehelse

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen