Viktig møtested for pårørende og fagfolk

Viktig møtested for pårørende og fagfolk

Publisert: 19. november 2013.   Endret: 05. januar 2024

På Møteplass treffes pårørende og fagfolk i rusfeltet på en likeverdig arena og utveksler erfaringer som er særlig aktuelle for pårørende.

Pårørende - viktig møtested

MØTES: Når fagfolk viser genuin interesse for pårørendes situasjon - og også deler egne tanker, følelser og sterke engasjement for pasientene - kan det skje en holdningsendring hos pårørende, skriver Helga Melkeraaen i dette praksiseksemplet.

MØTES: Når fagfo...
Skrivekurs NAPHA og NK LMS

 

 

Møteplass
 • Lærested for fagfolk og pårørende.
 • Formål: best mulige tjenester til pårørende.
 • Invitasjoner sendes både direkte til pårørende som har vært på Lærings- og mestringssenteret tidligere, og distribueres via ansatte og pårørendeansvarlige i rusbehandlingsinstitusjoner i Trondheims-regionen.
 • Enkelte avdelinger har «rullering» som sikrer at alle ansatte skal delta på Møteplass
 • Man må melde seg på, og alle nye blir kontaktet mtp. informasjon om tilbudet.
 • Konsept utviklet av Pårørendekompetanse, som eies og drives av organisasjonen Voksne for barn og Landsforeningen for pårørende i psykiatrien (LPP), med finansiering og støtte fra Helsedirektoratet.
 • Les mer Høstprogrammet klar for Møteplass
Rusbehandling Midt-Norge HF
 • Rusbehandling, opplæring av pasienter og pårørende, forskning og utvikling.
 • Lærings- og mestringssenteret (LMS) har pårørende som målgruppe, og skal bidra til å gi pårørende til personer med rusrelaterte problemer informasjon og kunnskap.
 • Skal fra 01.01.14 integreres inn i øvrig spesialisthelsetjeneste og blir da en egen klinikk i St. Olavs Hospital, Klinikk for rus og avhengighet
 • Les mer på www.rus-midt.no

Mer om

læring.og.mestring pårørende kompetanseutvikling rusproblem.og.psykisk.lidelse praksiseksempler trøndelag trondheim

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen