Helga Melkeraaen

Helga Melkeraaen

Seniorrådgiver
Rusbehandling Midt-Norge/ Lærings- og mestringssenteret
Epost: helga.melkeraaen@rus-midt.no
Telefon: 73862910/ 91584938

Ingen beskrivelse

Artikler fra Helga Melkeraaen på Napha.no:

Viktig møtested for pårørende og fagfolk