Sosiale nettverk er avgjørende!

Sosiale nettverk er avgjørende!

Publisert: 17. januar 2014.   Endret: 09. april 2019

En studie fra Høgskolen i Hedmark bekrefter at nettverkskvaliteter i større grad burde inkluderes i de profesjonelle tjenestene.

network2

VIKTIG: Studien viser at sosiale nettverk har stor betydning også for tilliten til det profesjonelle hjelpeapparatet. (Foto: www.colourbox.com)

VIKTIG: Studien viser at sosi...
Fortellinger fra andre posisjoner

"Social Networks for Mental Health Clients – Resources and Solution" er den del av Ragnfrid E. Kogstads avhandling "Fortellinger fra andre posisjoner – Med brukererfaring fra psykisk helsefeltet og en gyldig stemme i politikk og kunnskapsdannelse". Kogstad disputerte ved Universtitet i Oslo 28.september 2011.

Mer om

samhandling behandling.i.psykisk.helsearbeid inkludering høgskolen.i.hedmark vitenskapelige.artikler nettverksarbeid

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen