Er det offentlige hjelpeapparatet i en dyp krise?

Er det offentlige hjelpeapparatet i en dyp krise?

Publisert: 14. november 2013

Det er alvorlige innspill jeg fremmer i denne artikkelen, og jeg håper denne teksten kan bidra til at flere skvetter til og våkner opp i hverdagen. Jeg har et ønske om at teksten deles med flest mulig, og at den kan oppmuntre flere til å formidle sine erfaringer.

Min erfaring er at det finnes masse muligheter i det offentlige hjelpeapparatet, for at de skal komme flere til gode er det behov for en opprydding og endring.

Det er først når flere sier fra om samme problemstillinger at noen tar affære. I såmåte har jeg et ønske om at denne artikelen er et konstruktivt bidrag.

COLOURBOX2368229
ENSIDIG PRAKSIS: Har vi som samfunn råd til dagens praksis med ensidig fokus på medikamentell behandling i psykisk helsetjeneste? (ill.foto: www.colourbox.com)
ENSIDIG PRAKSIS: Har vi som s...
Konsekvenser av feil og overmedisinering

For den enkelte innebærer denne praksisen:

  • tap av livskvalitet
  • tap av arbeidsevne 
  • og i verste fall tap av livet

For samfunnet innebærer det tap av:

  • humankapital
  • arbeidskraft
  • skattekroner 
  • økt trygd og stønadsutgifter
  • tillit til samfunn, politiker og styresmakter

Har vi som samfunn råd til denne praksisen?

Har vi som samfunn råd til denne praksisen?

Mer om

faglig.kvalitet behandling.i.psykisk.helsearbeid empowerment arbeid.og.psykisk.helse brukererfaringer

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen