Sosial støtte og depresjon i lys av kjønn og alder

Sosial støtte og depresjon i lys av kjønn og alder

Publisert: 13. februar 2014.   Endret: 26. oktober 2016

En artikkel fra 2011 dokumenterer sammenheng mellom depresjon og graden av opplevd sosial støtte. Effekten av emosjonell og praktisk støtte er også forskjellig for kvinner og menn.

depresjon - eldre

En av tre damer i alderen 75-89 år som mangler emosjonell støtte, er deprimerte. (Foto: www.colourbox.com)

En av tre damer i alderen 75-...
HUNT
  • Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (HUNT) er Norges største samling av helseopplysninger om en befolkning.
  • Data er framskaffet gjennom tre befolkningsundersøkelser: HUNT 1 (1984-86), HUNT 2 (1995-97) og HUNT 3 (2006-08).
  • Undersøkelsene er gjennomført av HUNT forskningssenter, som er en del av Institutt for samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet ved NTNU.
  • HUNT forskningssenter er lokalisert i Levanger.

Mer om

eldre.og.psykisk.helse vitenskapelige.artikler nord.universitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen