Personlighet, nabolag, sosial aktivitet og graden av opplevd sosial støtte

Personlighet, nabolag, sosial aktivitet og graden av opplevd sosial støtte

Publisert: 23. april 2014.   Endret: 26. oktober 2016

Forskningsmateriale fra HUNT forskningssenter påviser blant annet kjønns- og aldersforskjeller når det gjelder opplevelse av egen helsestatus.

COLOURBOX6880645

KJØNNSFORSKJELLER: Kvinner opplever høyere grad av sosial støtte enn menn. (Ill.bilde: colourbox.com.)

KJØNNSFORSKJELLER: Kvi...
HUNT forskningssenter
  • HUNT forskningssenter gjennomfører befolkningsundersøkelser i Nord-Trøndelag, driver medisinsk og helsefaglig forskning, forvalter forskningsdata og har en biobank som oppbevarer biologisk materiale og utleverer prøver til godkjente forskningsprosjekter.
  • I HUNT 3 deltok ca. 58 000 personer i perioden 2006-2008.
HiNT forskningsmiljø

Omsetter for ca. 30 mill. i FoU-aktivitet per år. Dette dekker områdene helse, oppvekst og næring.

  • Samarbeider tett med Trøndelag forskning og utvikling (TFoU) i flere prosjekter av nasjonal og regional karakter. Samlet er HiNT og TFoU Nord-Trøndelags viktigste forskningsmiljø.
  • Kunnskapsutvikling er en viktig del av samfunnsoppdraget til HiNT.

Mer om

relasjon eldre.og.psykisk.helse vitenskapelige.artikler nord.universitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen