Hører jeg det jeg hører? Om språk og språkobservasjoner

Hører jeg det jeg hører? Om språk og språkobservasjoner

Publisert: 15. januar 2014.   Endret: 26. april 2016

I 2011 ble det gjennomført et halvårig opplæringsprogram for ansatte i et lavterskel hybelhus i en større norsk by. Målet var at programmet skulle bidra til et bedre samarbeid med beboerne om deres bedringsprosesser.

Bilde metaforer
Forskning ved Høgskolen i Sørøst-Norge

Du kan lese mer om forskningsmiljøet som står bak den vitenskapelige artikkelen som er omtalt her på temasiden om Høgskolen i Sørøst-Norge på napha.no.

Senter for psykisk helse og rus er et forskningssenter ved Høgskolen i Sørøst-Norge som ønsker å bidra til styrking og utvikling av den nasjonale og internasjonale kunnskapen innen psykisk helse og rus med særlig vekt på fem områder:

  • Personers erfaringer med psykiske helseproblemer og hva som hjelper
  • Person- og kontekstsentrerte tilnærminger og nettverksperspektiv
  • Familie og nettverksperspektiv
  • Helsetjenesteorganisering, utøvelse og effektivitet
  • Aksjonsrettet forskning, særlig brukerinvolvert forskning og handlingsorientert forskningssamarbeid i klinisk praksis

Mer om

brukere.med.omfattende.tjenestebehov lavterskeltilbud samhandling verktøy høgskolen.i.sørøst-norge

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen