Stian Nissen Biong

Stian Nissen Biong

Sykepleier og folkehelseviter. Professor i psykisk helsearbeid.
Høgskolen i Buskerud og Vestfold (1.1.14)
Epost: stian.biong@hibu.no
Telefon: 32206400

Utdannet sykepleier, master- og doktor i folkehelsevitenskap. Mer enn 15 års erfaring fra praksis innen rusfeltet. Arbeider som professor i psykisk helsearbeid ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold og har de siste årene arbeidet med forskning og utdanning innen feltene rus og psykisk helse. 

Forskningsområder/forskningsfelt og -interesser:

Ønsker å være aktør i det lokalbaserte rusfeltet og bidra til faglig utvikling i samarbeid med personer med egenerfaring, pårørende og ansatte. Vil fokusere recovery som kunnskapsområde og som grunnlag for utvikling og endring av praksis.  

 Sentrale tema:

 • Helsefremme og kontekstens betydning for (psykososial-) helse
 • Praksisnær forskning
 • Samarbeidsbasert brukerinvolvert aksjonsforskning
 • Recovery; begreper og perspektiver, recovery orienterte praksiser, håp, forskning og utdanning
 • Lokalbasert rusarbeid
 • Erfaringskunnskapens muligheter

Pågående forskningsprosjekter:

 • Opplevelser av håp i psykisk helsearbeid- pårørendes erfaringer
 • Pårørendes erfaring med å miste et familiemedlem i overdose og deres opplevelse av faktorer som førte til dødsfallet
 • Brobygger LAR og ROP: Livskvalitet, aktivitet og arbeid og en mer meningsfull hverdag
 • Ditt valg - bolig først. Evaluering av Housing First, Drammen kommune.

 Forskningsnettverk/forskergrupper:

 • Overdoseforskning, Senter for rus- og avhengighetsforskning (UiO)
 • Forskernettverk om recovery (UiA)
 • Forskernettverk International Community of Practice, Universitetet i Belfast. 
 • Nasjonalt samarbeid om forskerskole og forskning i psykisk helsearbeid i Norge
 • Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Artikler fra Stian Nissen Biong på Napha.no:

Hører jeg det jeg hører? Om språk og språkobservasjoner