Personlighet og depresjon

Personlighet og depresjon

Publisert: 09. april 2014.   Endret: 26. oktober 2016

Data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) viser sammenheng mellom depresjon og personlighet.

personlighet

AKTUELT: En studie med stort datagrunnlag viser at personer med ustabile personlighetstrekk har høyere forekomst av depresjoner. (Ill.foto: www.colourbox.com)

AKTUELT: En studie med stort ...
HADS
 • Står for Hospital Anxiety and Depression Scale.
 • Er et måleinstrument som opprinnelig ble designet for bruk blant pasienter i somatiske avdelinger.
 • Instrumentet er basert på selvutfylling og har gode måleegenskaper.
 • Skjema for selvutfylling er basert på sju spørsmål om angst- og depresjon.
EPQ
 • Står for Eysenck Personality Questionnaire.
 • Anvendes både til forskning og klinisk bruk, og refererer til personlighetstrekk.
 • Instrumentet måler blant annet ekstroversjon (utadvent/innadvent) og nevrotisisme (følelsesmessig ustabil/stabil).
 • EPQ er oppkalt etter den engelske psykologen Hans Jurgen Eysenck.
HiNT forskningsmiljø

Omsetter for ca. 30 mill. i FoU-aktivitet per år. Dette dekker områdene helse, oppvekst og næring.

 • Samarbeider tett med Trøndelag forskning og utvikling (TFoU) i flere prosjekter av nasjonal og regional karakter.
 • Samlet er HiNT og TFoU Nord-Trøndelags viktigste forskningsmiljø.
 • Kunnskapsutvikling er en viktig del av samfunnsoppdraget til HiNT.

Mer om

eldre.og.psykisk.helse vitenskapelige.artikler nord.universitet

Les også

Ingen treff...
Aktuelt
Siste fra Kunnskapsbasen